หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤสจิกายน 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 [ 17 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศเรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2