หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ 12 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศเรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศเรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศเรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤสจิกายน 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศเรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 [ 17 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศเรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2