หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ทต.ห้วยกรดพัฒนา [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา กรณีเหตุพิเศษ (ครั้งที่ ๓) [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง ให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง แบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๔ [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๔) [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกรดพัฒนา [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมไฟป่าในท้องที่เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6