หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่ ๔ [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 112  
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 109  
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น- [ 3 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 109  
 
  (1)