หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ห้วยกรดพัฒนา
นายประทวน บัวเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกรดพัฒนา
วิสัยทัศน์
''คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า
พัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่
เพิ่มพูนความรู้ประกอบอาชีพ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง''
ทต.ห้วยกรดพัฒนา
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด (Coronavirus Disease2019)  1 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563   29 มี.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 7-8  24 มี.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ภดส. 3 หมู่ที่ 1-6  24 มี.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายประจำปี 2563.  29 ก.พ. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การป้องกันฝุ่น PM 2.5   11 ก.พ. 2563 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  27 ม.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙  27 ม.ค. 2563 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา  23 ม.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  1 ส.ค. 2562 60
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9