หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ห้วยกรดพัฒนา
นายประทวน บัวเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกรดพัฒนา
วิสัยทัศน์
''คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า
พัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่
เพิ่มพูนความรู้ประกอบอาชีพ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง''
ทต.ห้วยกรดพัฒนา
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา
1
2
3
 
 
 
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวทางแบบ ASPHATIC CONCRETE สายข้างบ้านนายสาโรจน์ ฉุนเทศ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกรดพัฒนา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 19.22 น. โดย คุณ วิมลรัตน์ ดีประดิษฐ์

ผู้เข้าชม 12 ท่าน